Gói cước 3g

Gói VIP

Dung lượng 1GB/ngày
Giá cước 5.000đ/ ngày
Cú pháp DK AGV8 gửi 999
Cước phát sinh Không
Chú thích

 • Có ngay 1GB dung lượng cao truy cập internet mỗi ngày

Điều kiện đăng ký
×

Điều kiện đăng ký

OD11

Dung lượng KHÔNG GIỚI HẠN
Giá cước 5000đ / ngày
Cú pháp OD11 gửi 999
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • Miễn phí 200MB truy cập Internet mỗi ngày
 • Miễn cước data truy cập website
 • Miễn cước ngày đầu đăng ký

Điều kiện đăng ký
×

Điều kiện đăng ký

Gói NGÀY

Dung lượng KHÔNG GIỚI HẠN
Giá cước 5.000đ/ ngày
Cú pháp OT14 gửi 999
Cước phát sinh Không
Chú thích

 • Miễn phí 3G 4G khi truy cập dịch vụ
 • Miễn phí 20 phút gọi nội mạng mỗi ngày
 • Miễn phí Data xem phim trên dịch vụ Mobion

Điều kiện đăng ký
×

Điều kiện đăng ký

1

D15

Dung lượng 3GB/3 ngày
Giá cước 15.000đ/3 ngày
Cú pháp CEL1 D15 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • 3GB/3 ngày

Điều kiện đăng ký
×

Điều kiện đăng ký

D30

Dung lượng 7GB/7 ngày
Giá cước 30.000đ/7 ngày
Cú pháp CEL1 D30 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • 7GB/7 ngày

Điều kiện đăng ký
×

Điều kiện đăng ký

NA70

Dung lượng 10GB/ tháng
Giá cước 70.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL1 NA70 gửi 9084
Cước phát sinh Hết data truy cập tốc độ 5Mbps không giới hạn
Chú thích

 • Miễn phí 10 GB/chu kỳ

Điều kiện đăng ký
×

Điều kiện đăng ký

C120N

Dung lượng 120GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp CEL1 C120N gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • Nhận 4GB/ngày tốc độ cao.
 • Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút.
 • 50 phút ngoại mạng.
 • Dành cho các thuê bao có mức chi tiêu dưới 90k trong 3 tháng.

Điều kiện đăng ký
×

Điều kiện đăng ký

C120

Dung lượng 4GB/ngày =>120GB/tháng
Giá cước 120.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL1 C120 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • Có ngay 4GB/ngày =>120GB/tháng
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
 • Tặng 50 phút gọi liên mạng/tháng

Điều kiện đăng ký
×

Điều kiện đăng ký

NA90

Dung lượng 15GB30 ngày
Giá cước 90.000đ/tháng
Cú pháp CEL1 NA90 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • Miễn phí 15 GB/chu kỳ

Điều kiện đăng ký
×

Điều kiện đăng ký

M70

Dung lượng 3.8GB/tháng
Giá cước 70.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL1 M70 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 •  3.8GB/tháng

Điều kiện đăng ký
×

Điều kiện đăng ký

KC90

Dung lượng 1 GB/ngày
Giá cước 90.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL1 KC90 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • Có ngay 30GB/30 ngày dung lượng cao
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
 • Miễn phí 30 phút liên mạng

Điều kiện đăng ký
×

Điều kiện đăng ký

C120T

Dung lượng 6GB/ngày => 180GB/30 ngày
Giá cước 120.000đ/ 30 ngày)
Cú pháp CEL1 C120T gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • 6GB/ngày => 180GB/30 ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng từ phút thứ 2
 • 100 phút gọi trong nước

Điều kiện đăng ký
×

Điều kiện đăng ký

F70

Dung lượng 7GB/30 ngày
Giá cước 70.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL1 F70 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • 7GB/30 ngày

Điều kiện đăng ký
×

Điều kiện đăng ký

C200N

Dung lượng 120GB/ tháng
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp CEL1 C200N gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • Có ngay 4GB dung lượng cao trong ngày
 • Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
 • Tặng 50 phút ngoại mạng
 • Hai chu kỳ đầu giá 90,000đ, từ chu kỳ sau giá 200,000đ

Điều kiện đăng ký
×

Điều kiện đăng ký

F90

Dung lượng 9GB/tháng
Giá cước 90.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL1 F90 gửi 9084
Cước phát sinh Hết data truy cập tốc độ 2Mbps không giới hạn
Chú thích

 • 9GB/tháng

Điều kiện đăng ký
×

Điều kiện đăng ký

KC150

Dung lượng 2GB/ngày (60GB/tháng30 ngày)
Giá cước 150.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL1 KC150 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 •  2 GB/ngày 
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút 
 • 80 phút thoại ngoại mạng.

Điều kiện đăng ký
×

Điều kiện đăng ký

HD90

Dung lượng 8 GB/tháng
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp CEL1 HD90 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • 8 GB/tháng

Điều kiện đăng ký
×

Điều kiện đăng ký